محمدعلی عابدی نیکوکار مهربان اوز  درگذشت

در خبرها آمد که در روز سه شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ محمدعلی عابدی مردی از تبار مهربانی که در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ همراه و همگام با سایر خیرین برای پیشرفت و ترقی شهر اوز گام برمی داشت به دیار باقی شتافت.

همه او را به نام خیر بی ادعای شهرستان اوز می شناسند. صدالبته که نیکوکاری پسندیده ترین عملی است که یک انسان می تواند انجام دهد.

به هرحال ردپای حاج محمدعلی عابدی در هر تشکیلات مردمی و نیکوکاری می توان یافت. او خوشبختی خویش را در خوشبختی دیگران جستجو می کرد و پیوسته سعی می کرد در کوچه پس کوچه های زندگی دست درماندگان را  بگیرد و همزمان در فعالیت های اجتماعی هم پیشگام بود.

آن مرحوم متولد ۱۳۱۰ خورشیدی بود که چندین سال در منزل در بستر بیماری غنوده که سرانجام در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به رحمت ایزدی پیوست. روحش شاد باد


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد