مشکلات آرد و نان جنوب فارس در لار بررسی شد

بررسی مسائل و مشکلات آرد و نان شهرستان های: اوز، جویم، خنج، گراش و لارستان در تالار رضوان آموزش و پرورش لارستان با حضور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس، کارشناسان امور اقتصادی استانداری، فرمانداران، اعضاء کارگروه آرد و نان شهرستان های جنوب فارس و نانوایان برگزار شد.

به گزارش پسین اوز، داریوش دهقان فرماندار لارستان به عنوان رئیس جلسه گفت: سهمیه آرد روستائیان و تعداد نانوایی های فعال در ۵ شهرستان: لارستان، گراش، اوز، خنج و جویم کم می باشد و خواستار افزایش آنها گردید.

وی افزود: سرانه آرد در برخی شهرستان ها بین ۱۱ تا ۱۴ کیلوست اما سرانه آرد لارستان فقط ۵/۵ کیلوگرم است.

رئیس جلسه با توجه به وجود متقاضیان خواستار افزایش تعداد نانوایی ها بویژه نانوائی سنگک در ۵ شهرستان شد.

در ادامه طاهری معاون فرمانداری ویژه لارستان، فرمانداران ۵ شهرستان، سمیعی رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی لارستان، اعضای کارگروه و کارشناسان نیز مسائل مبتلا به ۵ شهرستان را مطرح کردند و در پایان مهدی جمالی مدیرکل غله استان فارس اظهار داشت: سهمیه آرد و تعداد نانوایی های سنگک شهرستان ها افزایش خواهد یافت.

این جلسه در مورخه ۱۷ آبان به مدت ۵ ساعت برگزار شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد