نرخنامه انواع خدمات کولر در سال ۱۴۰۳ مصوب گردید

نرخنامه خدمات کولر در سال ۱۴۰۳ مصوب شد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از روابط عمومی اداره صمت، ماهوری رئیس اداره صمت شهرستان اوز در این خصوص گفت: با همکاری اداره صمت، اتحادیه مصالح ساختمانی و تاسیسات مکانیکی ساختمان و کمیته نرخ گذاری کالاها در شهرستان، نرخنامه خدمات کولر در سال ۱۴۰۳ مصوب گردید که نرخنامه مذکور به شرح زیر می باشد.

تمامی عرضه کنندگان خدمات کولر ملزم به رعایت نرخنامه فوق می باشند. گاهاً مشکلاتی ازجمله عرضه خدمات کولر توسط برخی از افراد فاقد مجوز در شهرستان وجود دارد که این افراد، فاقد هرگونه پروانه کسب و یا مدرک فنی مرتبط می باشند و نرخنامه مصوب اتحادیه را نیز رعایت ننموده و باعث ضرر و زیان به مصرف کننده می شوند. لذا از مصرف کنندگان و متقاضیان(مردم) تقاضامندیم که از افراد و واحدهای دارای مجوز خدمات اخذ نمایند. ضمناً جهت رفاه همشهریان عزیز، لیست افراد دارای مجوز در شهر اوز به شرح زیر می باشد.

شایان ذکر است تمامی عرضه کنندگان خدمات کولر می بایست فاکتور فروش عرضه نمایند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد