همراهی شورای شهرستان وشبکه بهداشت برای مقابله با کرونا

به  گزارش پسین اوز وبه نقل از شورای شهرستان اوز، 
جلسه رسمی شورای شهرستان اوز با حضور روسای شوراهای شهر و روستاهای اوز و رئیس شبکه بهداشت ودرمان برگزار شد .
این جلسه باصحبتهای راستگو ریس و امینی نایب ریس شورای شهرستان در ارتباط با خطرات کرونا و راههای کمک به ستاد کرونای شهرستان در جهت کاهش خطرت این بیماری شروع شد و سپس دکتر نازنین رضایی وضعیت کلی شهرستان در ارتباط با کرونا را تشریح نمود و خطرات موجود را یاد آور شدند و با توجه به توصیه فرماندار و ستاد کرونا در خصوص کمک گرفتن شوراها از نیروهای مردمی جهت کمک به ستاد کرونا خواستار کمک شوراها شد .
روسای شوراها مطالب و مشکلات حوزه خود را بیان نمودند و دکتر رضایی و هیات ریسه شورای شهرستان به سوالات پاسخ دادند و همراهی خود جهت بر طرف کردن مشکلات را اعلام نمودند . در پایان شورای شهرستان اوز از روسای شوراها تقاضا نمود ضمن همکاری نزدیک شوراها و شبکه بهداشت با یاری گرفتن از نیروهای مردمی به کمک ستاد کرونای شهرستان بشتابند ‌.‌ و شوراها نیز آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمودند .رای شهرستان اوز با حضور روسای شوراهای شهر و روستاهای اوز و رئیس شبکه بهداشت ودرمان برگزار شد .
این جلسه باصحبتهای راستگو ریس و امینی نایب ریس شورای شهرستان در ارتباط با خطرات کرونا و راههای کمک به ستاد کرونای شهرستان در جهت کاهش خطرت این بیماری شروع شد و سپس دکتر نازنین رضایی وضعیت کلی شهرستان در ارتباط با کرونا را تشریح نمود و خطرات موجود را یاد آور شدند و با توجه به توصیه فرماندار و ستاد کرونا در خصوص کمک گرفتن شوراها از نیروهای مردمی جهت کمک به ستاد کرونا خواستار کمک شوراها شد .
روسای شوراها مطالب و مشکلات حوزه خود را بیان نمودند و دکتر رضایی و هیات ریسه شورای شهرستان به سوالات پاسخ دادند و همراهی خود جهت بر طرف کردن مشکلات را اعلام نمودند . در پایان شورای شهرستان اوز از روسای شوراها تقاضا نمود ضمن همکاری نزدیک شوراها و شبکه بهداشت با یاری گرفتن از نیروهای مردمی به کمک ستاد کرونای شهرستان بشتابند ‌.‌ و شوراها نیز آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمودند .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد