هیچ منبری حق ادای وحدت شکنی و تفرقه اندازی ندارد

رئیس هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور گفت: رسالت ما وحدت آفرینی است و هیچ منبری حق ادای تفرقه افکنی و وحدت شکنی را ندارد.

به گزارش پسین اوز رئیس هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور گفت: روحانیون، منابر و مساجد ما در سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر سعی در ایجاد تقریب، وحدت و همدلی دارند و تا کنون هیچ مسائل اختلاف برانگیز مذهبی را به منبر نکشانده ایم.

شیخ الاسلام سید محمدیوسف وخشوری گفت: هدف ما ایجاد فرهنگ گفتمان است. بر اثر گفتگو و گفتمان بلند نظری ایجاد شده و برای برطرف شدن تنگ نظری ها و تعصبات خشک راهی جز گفتمان نیست. وی افزود: آنچه جامعه ما را پویا و استوار می سازد ترویج وحدت، همدلی و تقریب مذاهب است. گسترش همبستگی بین مذاهب و احترام متقابل بین آحاد جامعه و آشنائی با عقاید و احترام به اعتقادات مقابل یکی از مهمترین رسالت های مجمع جهانی تقریب مذاهب است.

وخشوری در پایان اظهار داشت: هر کجا ندای وحدت و همدلی باشد ما هم هستیم و هر کجا بوی تفرقه و جدائی باشد مسلماً دوری خواهیم کرد.

 


1 دیدگاه

  1. قابل توجه. اهالی رسانه . در اوز

    برادر خبر از توسعه و پیشرفت شهرستان بدهید ودر زمینه ایجاد مراکز اقتصادی وخیر از تاسیس. ادارات مورد نیاز مردم وتحرک در شهرستان. اوز. بنویسید. اینگونه خبرها بیشتر جنبه فرهنگی دارد که چندان به حال و روز ومعیشت مردم وماندگاری جوانان در شهرستان اوز تاثیری ندارد خوشبختانه دراین منطقه. از قدیم وحدت وبرادری برقرار بوده فکری به حال توسعه وابادانی شهرستان کنید. که متاسفانه. از شهرهای مجاور عقب ماندیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد