کلنگ زنی ساخت فاز ۶ نهضت ملی مسکن شهر اوز

با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار و سایر مسئولان ساخت فاز ۶ نهضت ملی مسکن شهر اوز برای ۷۵۰ متقاضی آغاز شد.

به گزارش پسین اوز، در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ با حضور محمود رضائی کوچی معاون عمرانی استاندار، محمدی فرماندار شهرستان اوز و سایر مسئولان ساخت فاز ۶ نهضت ملی مسکن شهر اوز با کلنگ زنی آغاز شد.

 مساحت زمین فاز ۶ مسکن ملی ۲/۵۲ هکتار بوده که ۲۵۰ قطعه زمین آن به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۵۰۰ قطعه دیگر برای متقاضایان طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده است.

فاز ۶ مسکن ملی شهر اوز جنب هنرستان رافعی واقع در غرب شهر اوز واقع است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد