۴/۷میلی متر باران

 
اواخر شب چهارشنبه ۱۱بهمن تا ساعت ۸صبح روز پنجشنبه ۱۲بهمن در شهر اوز ۴/۷میلی متر باران نازل شد.
به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس هواشناسی از ساعت ۱۰شب روز چهارشنبه ۱۱بهمن ۱۴۰۲تا ساعت ۸صبح روز پنجشنبه ۱۲بهمن ۱۴۰۲جمعا ۴/۷میلی متر باران در شهر اوز نازل شد.
اردشیر شفایی گفت: دمای هوا در ساعت ۱۲/۷درجه سانتی گراد، میزان رطوبت ۹۴درجه و سرعت باد ۵/۸کیلومتر در ساعت بوده است.
وی افزود میزان بارندگی در سال زراعی جاری به ۱۵/۴میلی متر و در سال ۱۴۰۲به ۴۷/۷میلی متر رسیده است.
شفایی در پایان گفت:امشب تا صبح جمعه حدود ۲تا۵میلی متر باران پیش بینی می شود.
بدیهی است احتمال تغییرات هم وجود دارد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد