گلشن لارستان هم قانونی شد

به گزارش پسین اوز، و به نقل از پایگاه خبری آفتاب لارستان، «پایگاه خبری گلشن لارستان» مجوز رسمی و قانونی انتشار را از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کرد.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز این پایگاه «دکتر رستم  روانبخش» فرزند محمود است که در انتخابات اخیر شورای شهر به عضویت شورای شهر لار برگزیده شد.

به گزارش آفتاب لارستان، دکتر روانبخش یکی از فعالان اجتماعی و اصولگرای میانه رو است. در حال حاضر در شهرستان لارستان: ۱-میلاد ۲-آفتاب ۳-صحبت نیوز ۴-عصر ۵-خورشید ۶-پسین جنوب ۷-کانال خبری لارستان ۸-خبر بنارویه و ۹-گلشن لارستان دارای مجوز رسمی و قانونی هستند.

لازم به ذکر است که در شهرستان اوز: ۱-نشریه و پایگاه خبری پسین ۲-نشریه و پایگاه خبری پیام اوز ۳- اوز امروز ۴-با پیام دانش ۵ پیام دانش ۶-پشور ۷-پایگاه خبری اوز خبر دارای مجوز رسمی و قانونی از هیات نظارت بر مطبوعات کشور هستند و پایگاه های مربوطی و موزه در نوبت اخذ مجوز هستند.

پسین اوز- صدور مجوز رسمی گلشن لارستان را صمیمانه تبریک می گوید.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد