نصب مخزن ۵۰ هزار لیتری جهت بخش دیالیز

به گزارش پسین اوز و به نقل از ساسان پیرزاد مسئول مالی موسسه، با پیگیری موسسه خیریه بیمارستان امیدوار اوز و نماینده موسسه آقای سید حیدر هاشمی نصب مخزن ۵۰ هزار لیتری در بیمارستان امیدوار اوز جهت بخش دیالیز انجام و به بهره رسید.

این عملیات با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال از طرف موسسه خیریه بیمارستان امیدوار اوز انجام شد که خرید مخزن آن توسط خیر گرانقدر حاج محمد مزرعی انجام شد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد