ارشیو برچسب : بقعه سیدالشهدا در اوز

بقعه سیدالشهدا در اوز

به ساختمان امام زاده ها، آستانه، مقام، مقبره و بقعه گفته می شود. در فرهنگ مردم جنوب فارس و شهرستان اوز به بزرگان و علمای برجسته دینی و رهبران مذهبی (امامان) که در ایران به امام زاده معروفند به نام « پیر» مشهور هستند. بدیهی است کلمه پیر به معنای سالخورده و سالمند و همچنین قدیس، مراد، پیشوا، مرید و ...

ادامه مطلب »