ارشیو برچسب : صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در پست بانک هاشمی در اوز افتتاح شد/ بیمه زنان خانه دار و دارای 3 فرزند رایگان شد

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در پست بانک هاشمی در اوز افتتاح شد/ بیمه زنان خانه دار دارای ۳ فرزند رایگان شد

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در پست بانک هاشمی در اوز افتتاح شد/ بیمه زنان خانه دار  دارای ۳ فرزند رایگان شد مدیر کل بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان فارس از ثبت نام رایگان و عضویت زنان خانه دار و دارای سه فرزند در صندوق بیمه روستاییان‌ و عشایر استان فارس خبر داد. به گزارش پسین اوز، حسن ...

ادامه مطلب »