آزمون و بررسی، نازل، در جایگاه های عرضه سوخت  جنوب فارس

به گزارش پسین اوز، و به نقل از روابط عمومی اداره استاندارد لارستان کارشناسان اداره کل استاندارد فارس از جایگاه های عرضه سوخت شش شهرستان جنوبی استان فارس به صورت سرزده و بی خبر بازید کردند.

برپایه این گزارش، با توجه به این که یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد نظارت برنازل های عرصه سوخت در جایگاه هاست. در این راستا و با افزایش قیمت سوخت و برای حمایت از حقوق مصرف کننده، اداره کل استاندارد فارس با اعزام کارشناس به همراه کارکنان اداره استاندارد لارستان و کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام به بازدید و آزمایش نازهای جایگاه های سوخت شهرستان های لار، گراش، اوز، خنج، مهر و لامرد به صورت سرزده کرده که با بررسی های انجام شده مشکلی از نظر کم فروشی و تقلب مشاهده نگردید.

بدیهی است در هر زمان شهروندان می توانند در صورتی که از جایگاه خاصی شکایتی داشته باشند با مراجعه به اداره استاندارد نسبت به اعلام موضوع اقدام، تا بررسی گردد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد