آمار اجمالى کرونا در جهان ، ایران ومنطقه

به گزارش پسین اوز وبه نقل از پایگاه خبرى آفتاب لارستان ، مبتلایان در جهان ، ایران و شهرستان هاى لارستان ،خنج ، گراش واوز تا تاریخ پنجشنبه ٢١ فروردین ٩٩ به شرح زیر است:

تا کنون یک میلیون و۵٢۴هزارو٨۵٢ نفر در جهان مبتلا که ٨٨هزار و٩۶۵نفر فوت و٣٣٢هزار و٩٨٩ نفر بهبود یافته اند ، همچنین ۶۶هزار و٢٢٠نفر در ایران مبتلاو۴هزارو١١٠نفر فوت و٣٢هزار و٣٠٩ نفر بهبود یافته اند . ودر شهرستان هاى لارستان ، خنج ، گراش واوز ٧٣ نفر مبتلا به بیمارى کووید ١٩که ٣نفر فوت و۶۵ نفر بهبود یافته اند. 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد