آپارتمان برای پانسیون پزشکان بیمارستان

به گزارش پسین اوز، انجمن نواندیشان شهرستان اوز پرداخت مال الاجاره یکدستگاه آپارتمان به منظور ایجاد پانسیون پزشکان را تقبل نمود.

وحید علمدار مدیر بیمارستان امیدوار اوز که در پنجمین نشست موسسه خیرین بیمارستان امیدوار صحبت می کرد ضمن تشکر از اعضای انجمن نواندیشان گفت: در حال حاضر زمین مناسب که مورد تایید دفتر مهندسی باشد، برای ساختن پانسیون پزشکان فراهم نشده است و بالاجبار بطور موقت آپارتمان اجاره خواهد شد که آقایان یونس امیدوار، آجی مزرعی، سید حیدر هاشمی و ساسان پیرزاد که عضو انجمن نواندیشان و موسسه خیرین هستند سعی کرده اند در جلسه انجمن نواندیشان این پرداخت مال الاجاره آپارتمان را تقبل شود. بیمارستان امیدوار، موسسه خیرین و دانشکده بهداشت از همت این انجمن سپاسگزاری کردند. 


2 دیدگاه

  1. کارمند بومی بیمارستان

    مسولان اوز وانجمن نو اندیشان باید به فکر استقرار شبکه بهداشت ودرمان در شهرستان باشند تا با بودجه واعتبارات دولتی اوضاع بیمارستان ودانشکده بهداشت در اوز بهتر شود شبکه بهداشت ودرمان از ادارات مهم وزیر ساختی در هر شهرستان است

  2. قابل توجه فعالین عرصه بهداشت ودرمان در اوز

    دست اندر کاران بهداشت ودرمان در شهرستان اوز باید با همکاری فرمانداری اوز با جدیت پیگیر استقرار شبکه بهداشت ودرمان در شهرستان باشند این ادره بسیار ضروری است وباعث پیشرفت امر بهداست ودرمان منطقه میشود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد