اجرای طرح توسعه فیدر روستای گلار

 با مشارکت ۴۰ درصدی شورای اسلامی روستا با اعتباری معادل ۲۰۵ میلیون تومان، طرح توسعه فیدر روستای گلار به بهره برداری رسید.

مهندس امین دامنکشان مدیر برق لارستان در بهره برداری از این طرح عنوان داشت: نصب دستگاه های ترانس پست هوای ۵ تا در بخش اوز و ۵ تا در روستاهای کوره، بیدشهر و کهنه بوده است.  برای این طرح قبلا برای برق روستای گلار جاده دسترسی وجود نداشت و تابستان گذشته روستا در بعضی از مواقع شب تا صبح برق نبود و با اجرای این طرح علاوه بر تقویت برق گلار و برای تعمیرات جاده دسترسی وجود دارد. در اجرای این طرح ۸۵ میلیون تومان آن از سوی خیریه مرحوم سید منصور هاشمی توسط فرزندان وی در این طرح مشارکت کردند و باقیمانده از سوی اداره برق تامین شده است.

دیگر پروژه های بخش اوز در دهه فجر ۹۷:

*بهره برداری از طرح روشنایی ورودی روستای هود فاز ۲ با اعتبار ۷۶ میلیون تومان.

*بهره برداری از طرح توسعه فیدر روستای گلار با مشارکت ۴۰ درصدی شورای روستا با اعتبار ۲۰۵ میلیون تومان.

*بهره برداری از ۵ دستگاه پست هوایی جدید با اعتبار ۳۴۵ میلیون تومان.

*بهره برداری از طرح روشنایی ورودی روستای بیدشهر با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان.

*بهره برداری از طرح تقویت ۵ دستگاه ترانسفورماتور هوایی با اع تبار ۴۴۰ میلیون تومان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد