انتخابات ریاست جمهوری و شوراها


ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر اوز از ۲۰ اسفند و روستاها و عشایر از ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ آغاز می شود.
این مطلب را فرماندار شهرستان اوز در گفتگوی اختصاصی با پسین اوز اعلام کرد و گفت: داوطلبان در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن تا ۲۰ اسفند ۹۹ برای داوطلبان شهر و ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ برای داوطبان روستاها بیش از سه ماه نگذشته باشد، تحویل دهند.
علی اصغر علی پور افزود: ثبت نام داوطلبان برای شهر اوز از ساعت ۸ صبح روز چهارشنیه ۲۰ اسفند ۹۹ به مدت ۷ روز و ثبت نام داوطلبان برای روستاها و عشایر از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ آغاز و به مدت ۷ روز ادامه می یابد.
رئیس ستاد اجرائی انتخابات شهرستان اوز با بیان اینکه شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شوراههای شهر و روستا محل خدمت محرومند مگر این که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا و در آن پست شاغل نباشند.
علی پور همچنین گفت: مدیران کل ادارات دولتی و سایر روسا، مدیران و سرپرستان که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسرکشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام استعفا و در پست خود شاغل نباشند.
شهرداران و معاونان آنان، بخشداران، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، روسای دانشگاه ها(دولتی و غیردولتی)، و روسای شعب آنها، روسای بانک ها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی، اتاق اصناف، نظام مهندسی کشاورزی، نظام پرستاری، کانون وکلا و روسا و سرپرستان، معاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که از بودجه دولتی استفاده می کنند.
سایر روسا و مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند. مگر این که قبل از ثبت نام استعفا کرده و در پست خود شاغل نباشند.
فرماندار شهرستان اوز در پایان اظهار داشت: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شهر و روستا به طور همزمان در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد