اهداى زمین به دانشگاه آزاد

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از پایگاه خبرى پیام دانش یک نیکو کار یک قطعه زمین به دانشگاه آزاد اسلامى اوز اهدا کرد. بر پایه این گزارش محمد شریف تیزپا یکى از نیکوکاران این شهرستان سند یک قطعه زمین واقع در منطقه کنار سبز مرکز شهرستان به رئیس دانشگاه تحویل و از دانشگاه در خواست کرد که این زمین اهدائى به زودى آباد گردد.

 گفتنى است مساحت زمین اهدائى ٢ هزار متر مربع است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد