بازدید شوراى استان ورئیس شوراى شهرستان از شهرهاى لارستان

 
 چهارشنبه هشتم آذر ماه، خرمی رئیس شورای استان ، تقیه مشاور عالی شورای استان ، جعفر راستگو عضو شورای استان و مقیمی ریس شورای شهرستان از شهرهای لارستان بازدید کردند .
این بازدیدها علاوه بر برگزاری جلسه با اعضای شورا و رسیدگی به مسائل و مشکلات شوراها جهت انتقال به شوراهای فرادست ، با رویکردی آموزشی نیز همراه بود و بسیاری از قوانین و مقررات شوراها باز آموزی شد و به سوالات و ابهامات قانونی شوراها پاسخ داده شد .
 در این جلسات مقرر گردید که شوراها علاوه بر اینکه خود پیگیر مسائل و مشکلات شهرشان هستند از شوراهای فرادست نیز کمک بگیرند و شورای استان و شهرستان در تسهیل کار و روابط اداری شوراها کمک کنند. 
این هیات چهار نفره در طول روز با شوراهای لار ، خور ، بنارویه و لطیفی دیدار کردند و تشکیل جلسه دادند .لازم به ذکر است که روز قبل نیز این هیات جلسه ای با شورای شهر اوز  داشتند .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد