بیست و دومین همایش پیاده روی همگانی شهرستان اوز

بیست و دومین همایش پیاده روی همگانی شهرستان اوز

جمعه ۹۸/۹/۱

ساعت ۵:۴۵ صبح

مکان تجمع: بلوار ابوذر غفاری انجمن خیریه اوز


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد