تشکیل هیات بازرسی انتخابات شهرستان اوز

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از فرمانداری شهرستان اوز هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وششمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان اوز تشکیل وشروع به کار کرد ؛ آگهی تشکیل به شرح زیر است ؛

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد