تقدیر دبیرکل نهاد از چهار خیر کتابدوست فارس

به منظور پاسداشت نیک اندیشان حامی کتاب و کتابخانه های عمومی استان صورت گرفت: تقدیر دبیرکل نهاد از چهار خیر کتابدوست فارس

علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پیام هایی از چهار خیر نیک اندیش استان فارس به سبب حمایت از کتابخانه های عمومی قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، به منظور قدردانی از خیران حامی کتاب و کتابخانه های عمومی در استان فارس، علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از پروین دادستان اهدا کننده کتابخانه عمومی «ام الخیر» شهر اوز، دکتر علی اشکنانی به سبب اهدای ساختمان کتابخانه امام جعفر صادق (ع) شهر اهل لامرد، محسن افگانه واگذار کننده ساختمان کتابخانه عمومی شهر دبیران زرین دشت و شهرام یزدانی نیک اندیش شیرازی به سبب اهدای مستمر کتاب به کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز، قدردانی و برای این نیکوکاران از درگاه الهی طلب جزای خیر کرد.

این در حالی است که ساخت کتابخانه عمومی «ام الخیر» شهر اوز شهرستان لار در سال جاری به همت خیر ارجمند خانم پروین دادستان به پایان رسید. ساختمان این کتابخانه با مساحت  ۳۱۵ مترمربع و زیربنای ۱۴۳ متر مربع برای استفاده عموم به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار شد و در اختیار اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس قرار گرفت.

زمین کتابخانه عمومی «امام صادق(ع)» شهر اهل نیز در سال ۱۳۹۱ از سوی شهرداری به اداره کل کتابخانه های عمومی فارس واگذار شده و ساخت کتابخانه در سال ۱۳۹۷به همت دکتر علی اشکنانی پایان یافت. مساحت کتابخانه امام صادق(ع) ۲۰۰۰مترمربع و زیربنای ساختمان ۳۴۰ متر مربع است.

همچنین ساخت کتابخانه عمومی شهر دبیران زرین دشت در سال ۱۳۹۶ به همت خیر ارجمند آقای محسن افگانه به پایان رسید. ساختمان این کتابخانه با مساحت  ۴۴۴ مترمربع و زیربنای ۲۱۰ متر مربع برای استفاده عموم به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار شد.

شهرام یزدانی، خیر شهر شیراز نیز در چند سال گذشته با اهدای مستمر کتاب به کتابخانه‌های عمومی این شهرستان در زمینه تجهیز کتابخانه های عمومی به منابع برتر و موردعلاقه مخاطبان، یاریگر کتابخانه های عمومی بوده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد