سهم بارندگی اوز ۳/۶ میلی متر

از سامانه اخیر بارشی در روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ در شهر اوز ۳/۶ میلی باران نازل شد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس هواشناسی در روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ جمعا ۳/۶ میلی متر باران نازل و جمع بارندگی در سال زراعی جاری به ۲۱/۳ میلی متر و در سال جاری به ۵۳/۸ میلی متر رسید.

اردشیر شفائی افزود: در صورت تثبیت جو موجود امکان بارندگی در هفته جدید وجود دارد.


1 دیدگاه

  1. آن شاالله خداوند باران بی زحمت عطا فرماید چون ۲۱ میلی متر باران کمی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد