سومین نمازجمعه درماه مبارک رمضان

 سومین نمازجمعه درماه مبارک

  حاج راشد بدرى آزاده سرفراز اهل اوز با صوت خوش در ساعت ١٢و۵٣ دقیقه اذان ظهر را گفت وحاج شیخ عبدالعزیز قاضى زاده امام جمعه اوز در خطبه اول ، ابتدا خود وسپس حضار ومومنان را به تقوى وپرهیزگارى دعوت کرد ، وى محسنات تقوى را بازگو کرد واز خداوند درخواست کرد تا در این ماه پرخیر وبرکت عبادات شما مورد قبول باریتعالى قرار گیرد ، امام جمعه اوز افزود، به لطف خدا وهمت مردم مساجد شهر وروستاهاى اوز به مناسبت ماه رمضان آباد واز جماعت موج مى زند که از این بابت سپاسگزارى مى گردد. شیخ قاضى زاده از مردم تقاضا کرد در شبهاى قدر مساجدرا آبادتر کنید وبر عبادات خویش بیفرائید ، وى عملکرد متکدیان رانکوهش واظهار داشت آنان را به مسئولان معرفى کنید ، در پایان خطبه اول درباره فدیه وفطریه صحبت کرد ، در خطبه دوم به زبان عربى به دعا وتمجید از رسول الله (ص) وخاندان وى وخلفاى راشدین پرداخت وبراى پیروزى اسلام ومسئولان دعا کرد ونماز اقامه شد ، درپایان نماز ، حاج عبدالله معصوم نژاد مدیر دفتر امام جمعه ، اطلاعیه اداره برق را درباره رعایت صرفه جوئى در ساعات اوج مصرف وهمچنین اطلاعیه دفتر امام جمعه درمورد شرکت مردم در راهپیمائى آخرین جمعه ماه رمضان درروز قدس را قرائت کرد :: حاج راشد بدرى آزاده سرفراز اهل اوز با صوت خوش در ساعت ١٢و۵٣ دقیقه اذان ظهر را گفت وحاج شیخ عبدالعزیز قاضى زاده امام جمعه اوز در خطبه اول ، ابتدا خود وسپس حضار ومومنان را به تقوى وپرهیزگارى دعوت کرد ، وى محسنات تقوى را بازگو کرد واز خداوند درخواست کرد تا در این ماه پرخیر وبرکت عبادات شما مورد قبول باریتعالى قرار گیرد ، امام جمعه اوز افزود، به لطف خدا وهمت مردم مساجد شهر وروستاهاى اوز به مناسبت ماه رمضان آباد واز جماعت موج مى زند که از این بابت سپاسگزارى مى گردد. شیخ قاضى زاده از مردم تقاضا کرد در شبهاى قدر مساجدرا آبادتر کنید وبر عبادات خویش بیفرائید ، وى عملکرد متکدیان رانکوهش واظهار داشت آنان را به مسئولان معرفى کنید ، در پایان خطبه اول درباره فدیه وفطریه صحبت کرد ، در خطبه دوم به زبان عربى به دعا وتمجید از رسول الله (ص) وخاندان وى وخلفاى راشدین پرداخت وبراى پیروزى اسلام ومسئولان دعا کرد ونماز اقامه شد ، درپایان نماز ، حاج عبدالله معصوم نژاد مدیر دفتر امام جمعه ، اطلاعیه اداره برق را درباره رعایت صرفه جوئى در ساعات اوج مصرف وهمچنین اطلاعیه دفتر امام جمعه درمورد شرکت مردم در راهپیمائى آخرین جمعه ماه رمضان درروز قدس را قرائت کرد.

1 دیدگاه

  1. از تمتم جمعه محترم تقاضا داریم که در خطبه ها ی نماز ودر جلساتی که در ادارات حصور دارند در باره ارتقای اوز به شهرستان صحبت ومطالبه مهم واصلی بخش را مطرح نمایند در بیشتر مناطق روحانیون این درخواست مردم را پیگیری میکنند باتشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد