شرکت تعاونی کارآفرینان زن در اوز


به گزارش پسین اوز، نخستین شرکت تعاونی تولید بانوان شهرستان اوز در موزه مردم شناسی افتتاح شد.
در آیین افتتاح فرماندار، معاون اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی لارستان، اعضای شورای شهر، رئیس دانشگاه آزاد، اصحاب رسانه و اعضای موزه حضور داشتند.


اعضای شرکت تعاونی کارآفرینان زنان محصولات خویش را در معرض دید و فروش قرار داده بودند. شریف بازرگانی مدیر موزه مردم شناسی ضمن تشکر از حضار گفت: بانوان در منازل مواد غذایی و صنایع دستی را تولید می کنند و با تشکیل تعاونی باعث می‌شود تا کار آنان بهتر و طبق اصول صحیح انجام گیرد. وی از فرماندار درخواست کرد تا نسبت به شرکت تعاونی بانوان نگاه ویژه داشته و آن را حمایت و مواد اولیه را ارزان در اختیار آنان قرار دهد.
شرکت تعاونی کارآفرینان زنان شهرستان اوز توسط زهره کیان پور و علی اصغر علی پور فرماندار افتتاح شد و کودک خردسال ملینا مولوی به حضار خیر مقدم گفت.
زهره کیان پور معاون اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی نیز ضمن تبریک به بانوان اوز گفت: مطمئن باشید این تعاونی مورد حمایت اداره قرار خواهد گرفت. وی از فرمانداری شهرستان اوز درخواست کرد در گسترش تعاونی تولید و توزیع شهرستان کوشا باشد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد