همکاری مدیر مجتمع علوم دینی وامام جمعه موقت اوز

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از مدیر کمیته امداد امام (ره) شهرستان اوز به منظور تبین وتشریح وظایف کمیته امداد امام (ره) ودرخواست همکاری از روحانیت ومجتمع علوم دینی شهرستان اوز نشستی با حضور کارکنان کمیته وحاج شیخ محمد صالح انصاری مدیر مجتمع علوم دینی امام شافعی وامام جمعه موقت شهرستان اوز در دفتر مجتمع برگزار شد ، در این دیدار محمد دهقان به بیان شرح وظایف وخدمات کمیته امداد پرداخت وبرای همکاری تقاضای مساعدت نمود . دهقان برنامه های کمیته برای مددجویان ونیازمندان را به طور کامل بیان نمود ، شیخ انصاری ضمن تشکر از حضور کارکنان کمیته امداد امام(ره) گفت خدمت به محرومین یکی از اصول واعتقادات شرع مقدس اسلام است وکار شما ستودنی است وی افزود خدارا سپاس می گوئیم که کمیته در اوز تاسیس شد ، مدیر مجتمع علوم دینی امام شافعی اوز قول هر گونه همکاری را داده وافرود از برادران ایمانی کمیته درخواست دارم محرومان را دریابید ونیازهای اساسی آنان را بررسی وسعی در برطرف شدن بنمائید ، شیخ انصاری در پایان از کمیته امداد امام (ره) شهرستان اوز درخواست کرد موضوع مسکن محرومان وایتام رادر راس برنامه ها قرار دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد