هُبار یا اُبار

هُبار یا اُبار به گرده گل های درخت نر خرما (نخل) می گویند. در گویش اوزی تلفظ هـ و الف تقریباً به هم نزدیک است. بنابراین بعضی ها به جای هُبار کلمه اُبار را تلفظ می کنند.
درخت خرما (نخل)درختی دو پایه است و درخت نر با درخت ماده که میوه می دهد تفاوت دارد.


در ابتدای فصل بهار با گرده گل درخت نر که در گویش مردم منطقه اوز به هُبار یا اُبار معروف است درخت ماده را بارور کرده تا خرما تولید شود. البته لقاح مصنوعی نخل ها توسط افراد ماهر انجام می شود. چون اگر به اصول گرده افشانی توجه نشود درخت نخل ماده قادر به ثمردهی مناسب نبوده و محصول آن تبدیل به خرمای نارس شده که اهالی به آن مِگه می گویند و آن را برای تغذیه حیوانات اختصاص می دهند. دکمه ای، خلاله، خرک، رطب، دمباز و خرما روند کامل شدن میوه نخل است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد