اولین کارگاه زندگی شاد در کتابخانه عمومی کودک و نوجوان ام الخیر

 اولین کارگاه زندگی شاد در کتابخانه عمومی کودک و نوجوان ام الخی
به گزارش پسین اوز، و به نقل از مسئول کتابخانه عمومی کودک و نوجوان ام الخیر اولین کارگاه آموزشی مهارت های شاد زیستن با هدفت یادگیری روش های شاد زندگی کردن و عملی نمودن آنها در نهاد خانواده در کتابخانه عمومی کودک و نوحوان ام الخیر برگزار شد.

این کارگاه با حضور مشاور الهام صمدانی کارشناس ارشد روانشناسی در کتابخانه عمومی کودک و نوجوان ام الخیر با هدف دانش افزای ،بهبود رابطه ی زناشویی برای حضار با راهکارهای شاد زندگی کردن همراه بود.
بهزادی افزود:با توجه به نظرات و پشنهادات حاضرین این کارگاه هرهفته سه شنبه ها در کتابخانه ام الخیر برگزار می گردد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد