چهارمین بارندگى بهارى در اوز

چهارمین بارندگى بهارى در اوز ::به گزارش پسین اوز وبه نقل از کارشناسى هواشناسى اوز در ٢۴ ساعت گذشته  طبق اعلام دستگاه دیجیتال باران سنجى واقع در مسکن مهر بعثت اوز ١١میلى متر باران نازل شد . مهندس اردشیر شفائى گفت : جمع بارندگى در فروردین ٩٨ در شهر اوز افزون بر ۴۵ میلیمتر شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد