کمکهاى مردمى براى مقابله باکرونا ادامه دارد

 به گزارش پسین اوز و به نقل از دبیر انجمن نو اندیشان کمک هاى مردمى به منظور مقابله با بیمارى کووید ١٩ همچنان ادامه دارد .

ساسان پیرزاد گفت: با پیگیرى این انجمن خیراندیش اوز ، آقاى ابراهیم اسماعیلى مبلغ ۵٠ میلیون ریال براى خرید لوازم بهداشتى به موسسه بیمارستان امیدوار اوز اهدا کرد ، مسئولان بیمارستان ، دانشکده علوم پزشکى ومردم از این اقدام خیرخواهانه تقدیر کردند .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد