۱۰ میلی متر باران

به گزارش پسین اوز، و به نقل از کارشناس هواشناسی میزان بارندگی اخیر طی ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۱۶ روز گذشته ۸ اسفند ۹۷ تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷ برابر با ۱۰ میلی متر گزارش شده است. مهندس اردشیر شفائی افزود: این سامانه تا عصر فردا جمعه نیز فعال است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد