۱۱۰ شهرداری و ۱۰۸شورای شهر

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استاندار فارسبه گزارش پسین اوز، و به نقل از مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس در سطح استان فارس ۳۶ شهرستان و ۱۱۰ شهر وجود دارد.

مهندس پرویز کهندل گفت: در استان فارس ۱۱۰ شهرداری فعال است که قاعدتا می باید ۱۱۰شورای شهر هم داشته باشیم اما در حال حاضر ۱۰۸ شورای شهر در سطح استان فارس فعال هستند.

مهندس کهندل افزود: شورای شهر خیر آباد شهرستان خرامه و شورای شهر شهرستان مرودشت به علت اختلافات درونی اعضاء و عدم تشکیل جلسات منحل شده است و طبق قانون تمام اختیارات این شوراهای منحل شده در حوزه شخص استاندار است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استاندار فارس اظهار امیدواری کرد که به زودی تعداد شهرهای استان به ۱۱۳ شهر افزایش یابد.


2 دیدگاه

  1. اوزی دوستدار منطقهد

    شهرداری اوز تاسیس ۱۳۳۴ وقریب به ۶۵ سال سابقه دارد و بعد از لار دومین شهرداری درجنوب فارس است ورتبه ان هم درجه ۶ است انتظار میرود که باتوجه بهشهرستان شدن اوز به درجه ۷ ارتقا یابد که شهردار اوز باید پیگیری نمایند الان درجه شهرداری گراش وخنج ۷ میباشد واوز هم شرایط ارتقا را دارد

  2. در محدوده شهرستان اوز ۳ روستای فیشور وبیدسهر وکوره شرایط تبدیل روستا به شهر را دارند وباید درانها شهرداری تشکیل شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد