۲۱/۴ میلی متر باران ادامه دار در اوز

 بارش باران تا ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ در شهر اوز برابر ۲۱/۴ میلی متر گزارش شده است.

به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس هواشناسی محلی و به استناد دستگاه دیجیتالی آماتوری، از نخستین ساعات بامداد روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ بارش باران آغاز و تا ساعت ۸ صبح ۲۱/۴ میلی متر باران نازل شد.

اردشیر شفائی گفت: جمع بارندگی در سال زراعی به ۷۹/۶ و جمع بارندگی در سال جاری به ۴۹میلی متر رسید. وی افزود: احتمال ریزش باران در ساعات عصر وجود دارد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد