۲ میلی متر باران همراه با باد و توفان

به گزارش پسین اوز، و به نقل از کارشناس هواشناسی در اثر تغییر ناگهانی هوا بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸ اوضاع جوی شهرستان گراش و اوز بارانی همراه با توفان و باد شد.

اردشیر شفائی در این رابطه گفت: در شهر اوز ۲ میلی متر باران نازل شد و سرعت باد که از سمت جنوب شرقی به طرف جنوب غربی می وزید حدود ۳۵ کیلومتر در ساعت بوده است.

وی افزود: در چنین مواقعی از سال توده همرفتی محلی باعث بوجود آمدن شرایط ویژه جوی در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و جنوب فارس می شود. جو منقلب امروز فقط گراش و اوز در بر گرفته بود. شفائی در پایان افزود: این حالت ممکن است طی چند روز آینده در سایر نقاط لارستان بزرگ ادامه داشته باشد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد