۴٢ نفر مبتلا به کرونا در حوزه دانشکده علوم پزشکى لارستان

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از سخنگوى دانشکده علوم پزشکى لارستان با مثبت شدن یک مورد دیگر مبتلا به بیمارى کووید ١٩ در شهر لار ، تعداد مبتلایان به این بیمارى در سه شهرستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى لارستان تا تاریخ جمعه ١۵ فروردین ٩٩ به عدد ۴٢ رسید.

دکتر بهزاد رضائى افزود این بیمار در بیمارستان بسترى است . وى با اشاره به اینکه ٧ بیمار مشکوک نیز بسترى هستند گفت: توقع ما از بیماران مثبتى که در خانه قرنطینه هستند ، این است که حتما قرنطینه را رعایت کرده ودر خانه بمانند واز سایر شهروندان نیز انتظار است که احترام همسایگى وشهروندى را نگه دارند .

آمار تفکیکى مبتلایان به کرونا در سه شهرستان تا ٩٩/٠١/١۵به شرح زیر است ؛ ١-لار٣٧ نفر ٢-اوز٣نفر٣-خنج ٢نفر جمع ۴٢ نفر. 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد