۶ خرداد زمان تحویل مدارک متقاضیان مسکن ملی

به گزارش پسین اوز و به نقل از سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اوز، با پیگیری بنیاد مسکن فارس و صدور مجوز از ستاد مقابله با کرونا در استان فارس، از روز سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، نسبت به بررسی اصل مدارک سابقه سکونت و تشکیل پرونده فیزیکی متقاضیان طرح مسکن اقدام ملی در پهنه سامانه بنیاد مسکن (آباد) اقدام می شود. بهرام دوستی روشن گفت: متقاضیان با توجه به فراخوان در شماره تلفن همراه که به هنگام ثبت نام ارائه نموده اند می باید از تاریخ ۶ خرداد ۹۹ طبق برنامه زمان بندی شده به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

بدیهی است قبل از ارسال پیامک امکان تحویل مدارک وجود ندارد. دوستی روشن مدارک لازم را برای ثبت نام از متقاضیان تایید شده و در سامانه به شرح زیر اعلام کرد: ۱-اصل شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل ۲-اصل کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل ۳-اصل گواهی کفالت (سرپرستی) در صورت نیاز ۴-اصل گواهی سابقه سکونت در ۵ سال اخیر (گواهی اشتغال به کار، گواهی تحصیل  برای فرزندان، سابقه پرداخت بیمه یا….) ۵-تعهدنامه محضری مبنی بر دارا بودن شرایط.  


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد