۸۴ میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام اوز

84 میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام اوزبه گزارش پسین اوز و به نقل از فرماندار شهرستان اوز، امسال ۸۴ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های نیمه تمام شهرستان اوز اختصاص یافته است.

علی اصغر علی پور گفت: از این میزان بیشترین رقم به طرح های حوزه آبرسانی، آموزش، راه، بنیاد مسکن و امور عشایر اختصاص دارد. علی پور با اشاره به منبع اعتبارات این طرح ها گفت: این میزان اعتبار از محل سه درصد در آمد نفت و گاز، تملک دارائی های سرمایه ای استانی و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به دستگاه های اجرائی شهرستان اوز اختصاص یافته است.

فرماندار اضافه کرد: این اعتبار بین ۲۳ دستگاه اجرائی توزیع می شود و هر طرحی که ۷۵ درصد آن پایان یافته است در اولویت قرار دارد. بالاترین مقام اجرائی و سیاسی شهرستان اوز در ادامه گفت: تخصیص این میزان اعتبار پاسخگوی اجرای طرح های شهرستان نیست. اما با توجه به محدودیت های مالی دولت مدیران اجرائی این شهرستان سعی می کنند تا کارهای عمرانی دچار توقف نشوند.

علی پور در پایان اظهار داشت: مشکل اصلی این شهرستان در حوزه راه، ترابری و آب می باشد.

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد