پاییز و ۱۲ میلی متر باران

پاییز و 12 میلی متر بارانبه گزارش پسین اوز، در فصل پاییز برخلاف انتظار  همگان، در جنوب شرقی استان فارس شامل شهرستان های لارستان، گراش، اوز و خنج باران مطلوب نازل نشد.

بطور مثال در شهرستان اوز فقط در این فصل ۱۲ میلی متر باران داشتیم و حالا زمستان شروع شده است. بسیاری معتقدند که زمستان نیز مانند پاییز باران بسیار کمی خواهیم داشت.

کارشناسان محلی می گویند نیمه دوم دی ماه تا اسفندماه شاهد باران خواهیم بود. عده ای دیگری به این موضوع اعتقادی ندارند. به هر حال سال گذشته باران از بهمن ماه شروع شد و امیدها را تازه کرد. خدا را چه دیدی؟ شاید امسال هم از نیمه دوم دی  و بهمن ماه شاهد باران بی زحمت و بهار دل انگیز جنوب باشیم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد