اولین انتخابات مکانیزه صندوق فرعی اتحادیه مصالح ساختمانی در اوز

برای اولین بار انتخابات میکانیزه در بخش اوز و صندوق فرعی اتحادیه مصالح ساختمانی لارستان انجام شد.

صندوق اصلی درلار و ببن شش بخش لارستان در اوز صندوق فرعی انتخابات از بین ده نفر کاندیدای هیئت مدیره افراد ذیل آقایان: حمیدرضا زمانی، محمدرضا زایر، فرخ امینا، یعقوب افروشه و علیسکوتی برای مدت چهار سال انتخاب شدند و یک نفر هم بنام یونس خرم نیا از جمع سه نفر کاندید بعنوان بازرس انتخاب شد.

ناظرین انتخابات در اوز آقایان: فروزانی از اداره صنعت و معدن،  معتمد از اتاق اصناف لار ، حسن راهپیما از بخشداری اوز و عبداله معصوم نژاد مسئول نمایندگی اتاق اصناف اوز در روز چهارشنبه ۹۷/۷/۱۱ از ساعت هشت صبح تا ساعت یک بعد از ظهر بر گذار گردید.

همچنین فرخ امینا تنها کاندیدای از بخش اوز بود که موفق به رتبه سوم اتحادیه مصالح لار شدند و سمت نائب رئیس دوم را کسب نمودند.

لازم به ذکر است که مهندس مسعود کراماتی باتفاق معاون و کارمندان شهرداری از نحوه بر گذاری انتخابات دیدن کردند.


3 دیدگاه

  1. انتخابات. مکانیزه فرعی. چه. تاثیری در مسایل شهری. ومردم. اوز. دارد ایا. در حال. وروز. اصناف. اوز. موثر. است یا صرفا یک. انتخابات. اداری وصنفی است

    • معتقد هستم که مسولین اتاق اصناف به پرسش این شهروند گرامی که پرسش بسیاری از خوانندگان و شهروندان میباشد پاسخ دهند. پاسخ دادن به سوالات شهروندان از سوی مسولین نوعی مسولیت پذیری و احترام به شهروندان میباشد وباید سعی شود مسولین مختلف عادت کنند به سوالات شهروندان در سایتها پاسخ دهند تا این فرهنگ جابیفتد

  2. اوزی از بندرعباس

    انتخابات صنفی وشعلی یک کار معمولی ومرسوم است که همیشه از طرف اعصای یک صنف برای امورات کاری وصنف خودشان انجام میدهند وسالها در همه شهرها ومناطق انجام میشده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد