آخوندهای قاضی در اوز

عبداله قاضی زاده: از سال ۱۱۸۰ هجری قمری از طایفه آخوندها که امور شرعی قضاوت اوز و توابع را به عهده داشته اند به ترتیب  زیر معرفی می شوند:

۱-آخوند حاج احمد

 ۲-آخوند حاج عبداله فرزند حاج احمد

 ۳-آخوند ملاعبدالقادر

 ۴-آخوند حاج محمد، وی در کویت ساکن بوده است بطوری که خود و فرزندانش معلم و اساتید آل صباح حکمرانان کویت بوده اند با خواهش و درخواست مردم از کویت به اوز آمده و امور شرعی و قضاوت را به عهده می گیرد. او در زمان حکمرانی فتحعلی خان گراشی که اوز به مدت ۶ ماه در محاصره و جنگ محلی بوده است. در سمت قاضی اوز خدمت می کرده است.

 ۵-آخوند حاج محمدشریف پدر محمد امین قاضی بوده است.

 ۶-حاج محمد آخوند که جد نگارنده بوده است.

 ۷-عبداللطیف ابن آخوند حاج محمد

 ۸-ملا محمد امین قاضی که مدت طولانی در سمت قاضی اوز خدمت می کرده است. وی از سال ۱۳۴۰ هجری قمری تا سال ۱۳۸۳ قمری به مدت ۴۳ سال طولانی ترین مدت خدمت را در بین آخوندهای قاضی به عهده داشته است.

گفتنی است که از سال ۱۱۸۰ هجری قمری آغاز به عهده گرفتن امور شرعی و قضاوت توسط آخوند حاج احمد بزرگ تا سال ۱۳۸۳ هجری قمری که پایان قضاوت ملامحمد امین قاضی است، ۸ نفراز آخوندهای اوز امور شرعی و قضاوت اوز را به عهده داشته و مدت دو صد و سه سال (۲۰۳سال) در منطقه اوز مردم را ارشاد کرده و در علوم اسلامی و شریعت تدریس نموده و مرجع حل اختلاف بوده اند. شرح کامل راقبلا در ماهنامه پسین اوز نگاشته ام.  


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد