اولین شهردار اوز

سال ۱۳۳۴ شمسی در اوز شهرداری تاسیس شد. قبل از آن کدخدای اوز را کلانتر می گفتند. در سال ۱۳۳۴ شمسی انجمن شهر آن زمان متشکل از مرحومان: ۱-محمدامین دانشمند ۲-محمدیوسف نامی۳ -محمدرفیع بهروزیان ۴-محمد امین امین زاده ۵-محمدرفیع صدیقی به اتفاق آرا مرحوم محمدیوسف محمودی را به سمت اولین شهردار اوز انتخاب کردند.


وی آخرین کلانتر اوز بود که در قلعه قدیمی اوز به حکمرانی می پرداخت. مرحوم محمدیوسف محمودی بین مردم به ناظم معروف بود، دلیل این نامگذاری این بود که چون برای اولین بار در منطقه جنوب بعد از شهر لار در اوز شهرداری تاسیس می شد و شهردار جای کلانتری را می گرفت و بین مردم مشهور شد که مرحوم محمودی نظم و انضباط شهر و منطقه را بدست گرفته است.
بنابراین مردم نام کلانتر را تغییر داده و برای وی شرح وظایف جدید تصور کرده و گفتند وی نظم و انضباط شهر و منطقه، پاکیزگی و رفت و آمد و غیره را به عهده دارد. بنابراین وی ناظم یعنی نظم دهنده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد