سامانه بارشی ۳ روزه بهاری و ۱۷ میلیمتر باران

سامانه بارشی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۳، ۱۴و۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شهر اوز ۱۷/۳ میلیمتر باران نازل کرد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس محلی هواشناسی با بارش ۱۷/۳ میلیمتر باران بهاری که احساس خوبی به مردم و زیبایی را به طبیعت ارزانی داشت.

 اردشیر شفائی گفت: جمع کل بارندگی در سال جاری به ۱۷۱/۱ میلیمتر رسیده است.

بارش های اخیر موجب رویش گل و گیاه و سبزی و بهار در صحرای اطراف اوز شده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد