نزول ۱۷/۴ میلی متر باران در آبان ماه

سال زراعی جاری جمعاً شاهد ۱۷/۴ میلی متر باران در مرکز شهرستان اوز بوده ایم.

به گزارش پسین اوز و به نقل از کارشناس هواشناسی بر اساس دستگاه دیجیتال مدرن اوز در عصر روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در این شهر ۲/۱ میلی متر باران نازل شد.

اردشیر شفائی گفت: در تاریخ های ۱۳ آبان ۴/۳ میلی متر، ۱۸ آبان ۱۱ میلی متر و ۳۰ آبان ۲/۱ میلی متر و جمعاً ۱۷/۴ میلی متر باران در آبان ماه سال جاری در شهر اوز نازل شده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد