پاک فطرت رئیس وحسین زاده نایب رئیس

به گزارش پسین اوز درسال دوم فعالیت مجلس یازدهم هیات رئیسه جدید مجمع نمایندگان استان فارس انتخاب شدند ، علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز وزرقان به عنوان رئیس وحسین حسین زاده نماینده اوز، خنج ، گراش ولارستان به عنوان نایب رئیس ، فرهاد طهماسبی نماینده نی ریز واستهبان به عنوان سخنگو و مسلم صالحی نماینده اقلید به عنوان دبیر مجمع برای مدت یکسال انتخاب شدند

پسین اوز ، انتخاب دکتر حسین زاده را به عنوان نایب رئیس مجمع ، تبریک می گوید ،


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد