گزارش تجار اوزی از قحطی ۱۳۲۰ منطقه لارستان

* رسول احمدلو: بررسی علل و پیامدهای قحطی منطقه لارستان طی دو جنگ عالم گیر از موضوعات مهم تاریخ منطقه ای ایران می باشد. هنگام بررسی اسناد قحطی منطقه لارستان طی دوره های یاد شده، سند مکاتبه تجار اوزی با مسئولین وقت کشور پیرامون قحطی منطقه لارستان در سال ۱۳۲۰ را دیدم. نظر به اهمیت این سند تاریخی که اطلاعات مهمی در زمینه تحولات اجتماعی منطقه لارستان در سال یاد شده ارائه می دهد متن کامل سند را تقدیم مخاطبین ارجمند نشریه پسین اوز می نمایم. متن سند به شرح ذیل می باشد:
دوم بهمن ماه ۱۳۲۰ تهران ریاست وزیران عظام کپیه مجلس شورای ملی کپیه آقای آزادی نماینده، کپیه روزنامه آینده ایران .
مصائبی وحشتناک که فعلاً در آتیه نزدیکی شهرستان لار تحدید می نماید فدویان را واداشت به وسیله تلفنگرام لار بدین شرح مبادرت ورزیده قحطی و گرانی و نبودن هیچ نوعی از خوار و بار فقدان فاحش پارچه های لباس و اکفان اموات اعم از پارچه های شرکت قماش و پارچه هایی که در دسترس مردم است، ندادن قند و شکر از طرف شرکت به مردم این صفحات از همه بدتر گسیخته شدن رشته های امنیت و بارهای گران دوائر دولت تمام اینها موجبات یک زندگانی طاقت فرسائی برای اهالی است که قریباً مجامه هولناک به مردم مخصوصاً طبقه مستمندان و فقرا دست داده در مسجد صدی پنجاه یا شصت نفر با ید از گرسنگی مفرط زندگانی را بدرود گویند جای تأسف اینجا است که تعلل انحصار و تثبیت غله که به این شهرستان هم سوء اثر بخشیده محل از ذخائر خوار و بار تهی و بعلاوه دو سه سال ایست که بواسطه عدم بارندگی کامل کافی از کشت دیمی محصول برداشت نگردیده و امسال نیز که تا امروز بارندگی نشده موقع زراعت گذشته تنها جائی که خوار و بار گرمسیرات این شهرستان تأمین در سال های تنگ و خشک سالی می بود ناحیه قیر و کارزین بوده که آن ناحیه هم فعلاً دچار عسرت و گرانی و بویژه یک ناامنی فوق تصوری است که راهی برای آمد و رفت به آنجا نداریم تا فقط یگانه راه علاجی که اکنون در نظر است و می توانید جلوگیری از اتلاف نفوس نماید توجه دولت است بفوریت و تصورات لازم برای جلوگیری از مظلمت های تحدید آمیز صادر و مقرر فرموده شود که به اسرع وسیله ممکن حوائج عموم از حیث خوار و بار و پوشاک و غیره تأمین گردد.
«از طرف عموم تجار و اهالی اوز لارستان»
*دانشجوی دوره دکترای تاریخ


1 دیدگاه

  1. دوستداراوز

    در یک دوره ای اوزی ها سر آم آفرین د جنوب بودند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد