پسین آمده است تا بماند

جنبش اول که قلم برگرفت

حرف نخستین زسخن درگرفت

پسین اوز از نسل ۱۷ ساله عصری می باشد که قرار است آغازگر دومین دور ثبت اسناد مکتوب باشد. عصر اوز که آمد خوشحال بودم که تاریخ شهرم در محدوده کتاب های ارزشمندی چون «تاریخ دلگشای اوز» نمی ماند و نویسندگانی خواهند آمد که هر چند مورخ نیستند اما تاریخ و شرح حال شهر و دیار مردم خویش را آن طور که هست می نگارند و آن طور که هست حفظ و به آیندگان منتقل می کنند (یادگاری که درین گنبد دوار بماند).

دیگر دغدغه ای برای ابهام در اوضاع و وقایع روز نداریم چرا که دنیای مجازی هم به یاری رسانه های مکتوب آمده است و پوشش اخبار در هر دو عرصه ادامه و بازتاب دارد. یکی می آید و می رود و فقط با رسانه های مجازی قابل دسترس است و دیگری هر مکان و هر زمان بدون نیاز به کلید و صرفنظر از شارژ باطری و قطع و وصلی برق در دسترس و آماده مطالعه است. هر چند، هستند کسانی که هنوز لذت خواندن و ورق زدن کاغذ و استشمام بوی خاص چاپ را با هیچ ابزار و دستگاهی جا به جا نمی کنند.

پسین هم آمده است که بماند، سند مکتوبی که نیاز به پشتیبانی همه دارد چون این سند و هویت همه ماست و آنچه از ماست برماست… باید قدر داشته هایمان را بدانیم. فرهنگی بودن ما نه از داشتن تجملات آن چنانی که از هزینه کردن برای داشته هایمان است هزینه ای که نه با آن می شود چیز زیادی برای سیر کردن خود خرید و نه کالای درخور و ماندنی تهیه کرد. و البته، هر چیزی که با این قیمت تهیه کنید زمان و دوره ای دارد که یا به فنا می رود یا به فراموشی و غیره سپرده می شود، اما پسین اوز مانند همه نشریاتی که آمده اند و هستند و یا رفته اند تا سال های سال سینه به سینه و ورق به ورق بازگو و خوانده می شود و هیچ گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

اول اندیشه پسین شمار

هم سخنست این سخن اینجا بدار

 آدم های زیادی در لابه لای این اوراق آمده اند و  رفته اند… نگاشته اند و سروده اند… به نقل از گذشتگان و پا به سن گذشته ها نوشته اند و تاریخ و میراث فرهنگی مان را جان و روح تازه داده اند. می خواهند همان طور که ما به گذشتگان مان می بالیم، آیندگان نیز به ما افتخار کنند و در هر کلام و انجمن و محفلی یادشان یاد عملکرد و افکار امروز ما باشد. چرا که نگذاشتیم وقفه ای در گذشته مان ایجاد شود و حال را برای روزهایی که امیدبخش و تحقق بخشخواسته هاست پر از واژه های ناگفته کردند.

پسین با تغییراتی در طرح و قلم آمده است تا نوید نوآوری و یکنواخت نبودن را بدهد، تا عصری جدید را با پسین ادامه دهد و آن باشد که خوانندگان باذوق می خواهند.

تا سخن است از سخن آوازه باد (نظامی گنجوی)

پسین های تان پر از تیتر تحقق خواسته ها 

پروانه پدرام


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد