تاریخ لارستان اثر مورخ لاری

احمد خضری: کتاب تاریخ لارستان اثر سید علاء الدین مورخ لاری در قطع وزیری با تصحیح و تحشیه دکتر محمد باقر وثوقی در سال ۱۳۷۱ توسط انتشارات راهگشا شیراز در سه هزار جلد در چایخانه پرواز شیراز چاپ و منتشر شده است.

دکتر مصطفی کشفی و دکتر محمد باقر وثوقی هر کدام برای این کتاب ارزشمند شعر و مقدمه نوشته اند. شادروان سیدعلاء الدین مورخ لاری نویسنده کتاب خود در پیشگفتار کتاب می نویسد: تاریخ را باید سه قسمت دانست: ۱-دیدنی ۲-شنیدنی ۳-مطالعه کتب تاریخی، و می نویسد: کتاب در ۱۲ فصل نوشته می شود. در صورتی که کتاب در ۹ فصل تنظیم شده است؟!!

زنده یاد مورخ لاری مردی ادیب، آرام و محقق بوده که روزنامه ای به نام لارستان در سال ۱۳۳۰ خورشیدی نیز منتشر کرده است. مرحوم مورخ لاری با تعصبات و افتخارات محلی و انگیزه های علمی سعی کرده است، تاریخ و جغرافیای لارستان را ثبت کند.

در این کتاب ارزشمند ابتدا جغرافیای طبیعی و اجتماعی مطرح شده و سپس به پشینه لارستان می پردازد و شکل لارستان را در دوران های قدیم، صفویه، افشاریه و قاجار را ترسیم می کند. علاء الدین مورخ لاری با سبک نگارش دوره خوش سعی در ساده نویسی کرده است.

البته استاد محترم جتاب دکتر وثوقی کتاب را روان، طبقه بندی و به صورت علمی درآورده است. اینجانب در هفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی سعی کرده ام سه کتاب تاریخی مهم و محلی که امروزه مهم ترین منبع مستند، پژوهشگران است به ترتیب: ۱-تاریخ جهانگیریه و بنی عباسیان بستک ۲-تاریخ دلگشای اوز ۳-تاریخ لارستان، را معرفی کنم.

خواننده با مطالعه و واکاوی این کتب می تواند سیمای لارستان و جنوب شرقی استان فارس و شمال هرمزگان و مردمان این دیار را بخوبی تماشا کند.

بنابراین مرحومان محمد اعظم خان بنی عباسیان، حاج محمدهادی کرامتی و سید علاء الدین مورخ لاری با الهام از شاخصه های تعصبات محلی، هویت ایرانی و به منظور حراست از میراث های منطقه به خلق آثاری مهم در حوزه تاریخ دست زده که در بسیاری موارد نسبت مستقیم با تاریخ ایران دارد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد