در فارس روزانه ۲۳۰ نفر متولد و ۶۱ نفر فوت می شوند

به گزارش پسین اوز، و به نقل از خبرگزاری تسنیم در هر ساعت ۹ نفر در استان فارس متولد و ۲ نفر فوت می کنند.

برپایه این گزارش در سال ۱۳۹۶ در این استان ۸۴ هزار نفر متولد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۷ درصد کاهش داشته است. از نظر جنسیت ۴۳ هزار و ۴۴۵ نفر از متولدین پسر (۵۱/۶) درصد و ۴۰ هزار و ۷۷۴ نفر (۴۸/۴) دختر بوده اند. از این تعداد (۷۵/۲)درصد در مناطق شهری و (۲۴/۸) درصد در مناطق روستائی متولد شده اند.

میانگین تولد در استان فارس در هر روز ۲۳۰ نوزاد است. بنابراین در هر روز ۹ کودک متولد می شوند. به ازای تولد ۱۰۰ دختر ۱۰۶/۵پسر در فارس تولد یافته اند. استان فارس از نظر میزان تولد در کشور در رتبه پنجم قرار دارد. بطورکلی میزان تولد در فارس کاهش و فوت افزایش یافته است.

بطوری که در هر روز ۶۱ نفر در فارس فوت می شوند و از نظر میزان فوت در کشور استان فارس در رتبه چهارم قرار دارد. این گزارش توسط ثریا ستاری تهیه شده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد