بررسی وضعیت معیشتى فرهنگیان فارس دردیدار نمایندگان با وزیر آموزش وپرورش

 به گزارش پسین اوز وبه نقل از دفتر روابط عمومى نماینده مردم در مجلس صبح امروز سه شنبه ٣١ تیر ٩٩اعضاى مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شوراى اسلامى با محسن حاج میرزائى وزیر آموزش وپرورش در ساختمان وزارت دیدار وگفتگو کردند . در این دیدار وضعیت معیشتى ومشکلات قشر زحمتکش فرهنگیان استان فارس مورد بحث وبررسى قرارگرفت ، همچنین دکتر حسین زاده نماینده مردم شهرستان هاى لارستان ، اوز ، خنج وگراش درمورد ارتقاى نمایندگى آموزش وپرورش بخش بنارویه لارستان به اداره ، اختصاص سهمیه بومى در استخدام وآزمون هاى تربیت معلم ونگاه ویژه به وضعیت آموزش وپرورش شهرستان هاى لارستان ، اوز ، گراش وخنج و ثبت رسمى اسناد مدارس وغیره صحبت نمود


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد