سمینار تکنیک هاى خلاقانه دکتر صلواتى زاده در اوز

به گزارش پسین اوز ؛ با پیگیرى هاى شیخ عبدالقادر فقیهى وهمکارى اداره آموزش وپرورش ودانشگاه آزاد اسلامى اوز ، از سوى انجمن نو اندیشان سه سمینار در تاریخ هاى ٢۴ و٢۵ فروردین ٩٨ با حضور دکتر ابوالفضل صلواتى زاده در تالار فردوسى دانشگاه آزاد برگزار شده ومى شود ، ساسان پیرزاد دبیر انجمن نو اندیشان به پایگاه خبرى پسین اوز گفت این سمینارها در ساعت ١١صبح روز شنبه ٢۴ فروردین با نام سمینار تکنیک هاى خلاقانه در کسب وکار ویژه هنر جویان هنرستان رافعى وهمچنین بعد ازظهر ساعت ١۶ همایش بررسى عوامل موفقیت در کنکور ویژه دانش آموزان متوسطه دو ورشته هاى نظرى وسمینار سوم روز یکشنبه ساعت ٩ صبح مورخه ٢۵ فروردین ٩٨ وبژه دانش آموزان واولیاء آنان وعلاقمندان تحت عنوان آشنائى با روش هاى ایجاد انگیزه وخلاقیت در دانش آموزان بر گزار مى گرد . ساسان پیرزاد با اشاره به اینکه بر پائى این همایش ها تاثرات مثبت در روند تحصیل دانش پژوهان دارد از آموزش وپرورش ، دانشگاه آزاد ، پسین اوز ، شیخ عبدالقادر فقیهى ودکتر صلواتى زاده ومدیران ودانش آموزان واولیاء آنان سپاسگزارى کرده وگفت در آینده نزدیک بازهم اینگونه همایش ها تشکیل خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد