اجتماعی

پسین اوز جانشین عصراوز!

هردم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد …اگرانسانی علاقمند به رشد و توسعه زادگاه و میهن خویش باشیم و منصفانه به سیر امور. وتحولات چشم گیر محلی هم پای زمان ((با همه نامهربانی ها وجفاها)) بنگیریم  وبه دور از حب وبغص بخواهیم عینک مات را از روی چشم کنار زده و لایه تار ...

ادامه مطلب »

از اوز نوین تا پسین اوز

نگاهی به تاریخچه روزنامه نگاری در اوز به مناسبت انتشار پسین اوز بر آن شدم تا تاریخچه مختصری از مطبوعات در اوز را تا آنجائی که اطلاعات من یاری کند برای آگاهی خوانندگان بنگارم.  گرچه چاپ و انتشار کتاب هم در رده مطبوعات قرار می گیرد. ولی بیشتر هدف نشر روزنامه و مجله است و اطلاق کلمه روزنامه، شامل ماهنامه، ...

ادامه مطلب »

نگـاهی بـه سـرگـذشـت سیـمیـن و جـلال

 *محمدصدیق پیرزاد: زنده یادان سیمین دانشور و جلال آل احمد زوج هنرمندی بوده که در ادبیات فارسی هر یک سبکی نو برای خود داشتند. آنهایی که با ادبیات فارسی مانوس و سری به کتب می زنند و در ژرفای اقیانوس بیکران ادب و معرفت غوطه می خورند، می دانند که این دو فرد شایسته که بودند و چه کردند؟  در ...

ادامه مطلب »